آبیاری سیفی جات و جایگذین مناسب آبیاری بارانی استفاده از نوار تیپ ها را مرسوم کرده است.

نوع پلاکدار دارای یکنواختی بیشتری نسبت به درزدارها هستند.

 

جهت مشاوره رایگان برای انتخاب نوار تیپ مناسب با کارشناسان ما تماس بگیرید.