فیلتر دیسکی “2 اینچ هلیکس بلندMotorola Sphere Plus 2 in1 Bluetooth Speaker


عموما یکی از مهم‌ترین اجزا در فرآیندهای تصفیه آب می‌باشد. این فیلترها برای جداسازی ناخالصی‌های موجود در آب استفاده می‌شوند.