ماشین تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه ASAAco نیمه اتوماتیک مدل : F302