واشر بست ابتدائی


یکی از محصولاتی که در اتصالات آبیاری کاربرد فراوانی دارد؛ واشر بست ابتدایی ۱۶ میلیمتری می باشد. این محصول برای گرفتن انشعاب از لوله های مانیفولد به لوله های لترال(لودن) به همراه بست ابتدایی مورد استفاده قرار می گیرد.