لوله تاشو آبیاری بارانی Spray Irrigation lay flat pipe


مشخصات فنی لوله های تاشونده بارانی 2 اینچ به شرح زیر است:

لوله 50 میلیمتر ( “2 دو اینچ)   فشار 0.8 بار  تعداد 5 سوراخ در هر 30 سانتیمتر   آبدهی 150 لیتر در ساعت  در متر